Hoofdstraat 150 – 2071 EL Santpoort-Noord

cafebartjeboven@gmail.com

023-5378640

HISTORIE CAFÉ BARTJE 

De historische gegevens uit het gemeentearchief Velsen d.d. 27 maart 1975. Het onderzoek naar de ouderdom van het café Hoofdstraat 150 leverde de volgende gegevens op.In 1832 stond een perceel, zijnde huis + erf groot 5.90 a, kadastraal aangeduid als sectie F nr. 720, op naam van ene Johan J. Schreurs, apotheker te Haarlem. Op een gedeelte van dit perceel zou later het café verschijnen. Schreurs had naast bovenomschreven perceel in Santpoort nog meer eigendommen, waarschijnlijk als geldbelegging. Schreurs verkoopt in1861 het perceel F720 aan Reinier Rutte, landman te Santpoort. In 1867 komt het eigendom op naam van Anthonie Rutte, landbouwer te Velsen. Deze laatste verkoopt een gedeelte van zijn eigendom groot 1.60 a, omschreven als “huis en erf” aan de Santpoortse smid Jan Belien. Belien verkoopt het op zijn beurt in 1888 aan de timmermansknecht Harmanus van Donselaar uit Santpoort, In datzelfde jaar wordt het huis vergroot en verbouwd en vrijwel zeker tot café ingericht want van Donselaar’s beroep als timmermansknecht wordtveranderd in dat van kastelein.In 1906 komt de zaak op naam van Geertruida Köhler, weduwe van Harmanus van Donselaar. In 1908 vindt er een verbouwing plaats door het bijtrekken van een naast staand huisje. De bierbottelaar Johannes van Donselaar, sinds 1908 eigenaar, laat het verbouwen. Hij verkoopt de zaak in 1936 aan ene Petrus Bulters, zonder beroep te Bloemendaal en dat zelfde jaar nog wordt de eigendom overgeschreven op naam van Johanna W.M.Huijg, echtgenote van W.A.Bulters, bouwkundige te Haarlem. Daarna komt het perceel tenslotte via H.C.Korthouwer, in 1971 op naam van J.J.Duivenvoorden, horecaexploitant te Hillegom.Tot zo ver het archief. De kosten voor het onderzoek kwam op vijf gulden. Het onderzoek werd aangevraagd door de heer W.Tromp die het café tot 1987 heeft geëxploiteerd om het aan de heer R. Langelaan te verkopen, hij doopt het café, na een daarvan uitgeschreven wedstrijd, in de naam Bartje. Naar Johannes Bartholomeus van Donselaar in de volksmond Bartje genoemd. Sinds de overname door

Wouter van der Zwet Slotenmaker op 1 april 1998 blijft deze naam gehandhaafd en wordt zelfs doorgevoerd en uitgebreid met een verbouwing van het woongedeelte boven het café in 2008 tot zaal met aparte opgang “Bartje Boven” en sinds 2012 “Bistro Bartje Bloemendaal” een heerlijk restaurant met een aparte zaal en een zeer zonnig gelegen terras.